Thông tin dự án: Nhà  cấp 4

Địa điểm: Quận 12 – TPHCM

Thời gian khởi công: 4 – 2015

Thời gian thi công: 3 tháng

Công năng: Nhà ở gia đình

Hình ảnh chi tiết: