Thông tin dự án: Nhà  tấm

Địa điểm: Bến Tre

Thời gian thi công: 4 tháng

Công năng: Nhà ở gia đình

Hình ảnh chi tiết: