Thông tin dự án: Nhà  cấp 4

Địa điểm: Quận 2 – TPHCM

Thời gian thi công: 3 tháng

Công năng: Nhà ở gia đình

Hình ảnh chi tiết: