Thông tin dự án: Nhà  cấp 4

Địa điểm: huyện Nhà Bè

Ngày khởi công: tháng 9 -2017

Thời gian thi công: 4 tháng

Công năng: Nhà ở gia đình

Hình ảnh chi tiết: