Thông tin dự án: Nhà  cấp 4

Địa điểm: huyện Nhà Bè

Ngày khởi công: tháng 11 -2017

Thời gian thi công: 3 tháng

Công năng: Nhà ở gia đình

Hình ảnh chi tiết: