Thông tin dự án: Nhà  2 tấm

Địa điểm: Quận 12 – TPHCM

Thời gian khởi công: tháng 5 -2017

Thời gian thi công: 5 tháng

Công năng: Nhà ở gia đình

Hình ảnh chi tiết: