Thông tin dự án: Nhà  cấp 4

Địa điểm: Quận 6 – TPHCM

Ngày khởi công:  tháng 5 – 2016

Thời gian thi công: 3 tháng

Công năng: Nhà ở gia đình

Hình ảnh chi tiết:

.